Verloop van de Ziekte van Lyme

Verloop van de Ziekte van Lyme

We kunnen de ziekte kortweg onderverdelen in 3 stadia Stadium 1: Indien je bent gestoken door een teek, mug, horzel, daas, vlooi, luis of een ander steekinsect en er verschijnt een rode ring (dit wordt ook wel erythema migrans of “Bulls eye rash” genoemd) dan is er...